BekeLigeti fejlecLogo

 

kreta    logo    okoiskola

Alapítvány

"Nyújts Kezet" Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány számlaszáma: OTP 11749008-20165259

A Béke Ligeti Általános Iskola és Szakiskola mellett működő alapítvány

 • Az Alapítvány elnevezése: "Nyújts Kezet" Közhasznú Alapítvány
 • Alapítvány székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Béke liget 6.
 • Az alapítvány adószáma : 18962901 - 1 - 20 (ezt kell feltüntetni az 1%-os nyilatkozaton)
 • Az alapítvány számlaszáma: OTP 11749008-20165259

 Az Alapítvány célja:

A tanulásban- és értelmileg akadályozott, valamint a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a speciális nevelési igényből adódó hátrányaik kompenzálásában való segítségnyújtás.

 Az Alapítvány feladatai:

 • A speciális nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek oktatáson kívüli szabadidős tevékenységek végzéséhez - különösen táborozások, versenyek, kirándulások - szükséges feltételek megteremtése, ehhez való segítségnyújtás és annak megszervezése.
 • A speciális nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő iskolai hagyományok ápolása, megőrzése mellett az új módszerek, eszközök, programok kidolgozásának elősegítése, azok minél szélesebb körben történő megismertetése, valamin az oktatásuk- nevelésük tárgyi feltételeinek javításában való minél szélesebb társadalmi rétegek bevonása, ennek megszervezése.
 • A speciális nevelési igényű gyermekek iskolai oktatást követő életére való felkészítése, különös tekintettel a munkába állásuk, életkezdésükhöz szükséges ismeretek megszerzéséhez, az azt szolgáló programok támogatáshoz, szervezéséhez való segítségnyújtás.

 

 Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány tevékenysége során az 2011. évi CLXXV. törvény  33. §., 34. §.,  35. §.,  36. §.-ban meghatározott közfeladatot lát el:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 • rehabilitációs foglalkozás

 Az Alapítvány kezelő szerve:

 Az Alapítók az Alapítvány kezelésére gondnokokból (kurátorokból) álló kezelő szervet - a továbbiakban: Kuratóriumot - hoz létre, melynek tagjai a következő személyek:

 Elnök: Tóth Ervin

Tagok:  

 • Göcsei Zsolt
 • Nadrai László
 • Lekics Tibor
 • Nemesné Varga Mónika
 • Herold József

Titkár:    

 • Rózsás Csabáné

Az alapítvány minden kedves támogatójának megköszöni az eddigi segítséget és továbbra is számít azoknak a magánszemélyeknek,  állami szervezeteknek és vállalkozóknak a támogatására, akik empátiával és felelőséggel viseltetnek a sajátos nevelési igényű gyermekek iránt.

Kategória: