BekeLigeti fejlecLogo

 

kreta    logo    okoiskola

Iskolánk története

„Önmagában véve senki sem szép vagy rút,

jó vagy gonosz, jelentős vagy tompa szellem,

hiszen az ember értéke mindig attól függ,

hisznek, vagy kételkednek benne.”

(R. Musil)

 

A Béke Ligeti Általános Iskola a társadalmi szükséglet céljából létrehozott folyamatos emberi együttműködés, mivel a 1945 után az szellemileg gyengébben fejlett gyermekek intézményes iskolai oktatása – nevelése országosan erőteljes fejlődésnek indult. Megváltozott a régi helytelen szemlélet, amely szerint a sérült gyerekekkel való foglalkozás karitatív jellegű tevékenység. Az általános iskolák megszervezése és új tanterve igényelte a tanulók közti differenciálást. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a fejlődésében gátolt, vagy idegrendszeri károsodás miatt súlyos tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek oktatását-nevelését speciális intézményekben, iskolákban lehet csak eredményesen végezni. Ilyen speciális feladatot megoldó intézmény a Béke Ligeti Általános Iskola is, amely feladatai minősége és nagysága alapján és a vezetés által szabályozott munkafolyamatokkal közelíti meg a céljait és látja el a feladatait.

 

Összevont csoportok

 Az oktatásra vonatkozó legkorábbi hivatalos dokumentumok az 1954/55-ös tanévből lelhetők fel. A város iskoláiból a gyenge tanulmányi eredményük alapján kiválogatott gyermekek részére 2-3 osztályból alakított ún. összevont csoportok kezdték meg működésüket. Szervezetileg ezek az osztályok egy-egy általános iskolához tartoztak. A tanítást azok az általános iskolai nevelők végezték, akik szívesen vállalták ezt a munkát. A szakmai felügyeletet és irányítást a zalaszentgróti Gyógypedagógiai Nevelőintézet igazgatója látta el, a szakfelügyeletet pedig közvetlenül a Művelődésügyi Minisztérium Gyógypedagógiai Osztálya gyakorolta. A tagozatos osztályok hivatalos elnevezése így hangzott:” Általános Iskolák mellett működő Gyógypedagógiai Osztályok”. A gyógypedagógiai osztályokat 4 nevelő oktatta:

  • Besskó Józsefné tanító
  • Dr. Liptai Jenőné szakoktató
  • Csay József tanító
  • Bagi Margit tanító

A fejlődő város lakosságának gyors emelkedésével a szellemileg gyengébben fejlett gyermekek száma is évről-évre nőtt. A szakember hiányt mutatja, hogy a tanulók vizsgálatát 1952/53-ban egy Zalaszentgrótról hívott gyógypedagógus végezte a tavaszi szünetben. A gyógypedagógiai vizsgálatot idegszakorvos egészítette ki véleményével.

Az áthelyezésről a végleges határozatot a zalaszentgróti Gyógypedagógiai Nevelőintézet igazgatója hozta. Az áthelyezés feltételei az 1954-es tanévtől kezdődően javultak, az önálló gyógypedagógiai iskola létrehozása egyre sürgetőbbé vált.

 

Kisegítő Iskola

Az iskola önálló életét és munkáját 1964. szeptember 1-én, eredetileg a Gazdakör számára épített /1929/, majd egyéb célokra felhasznált / kórház, zeneiskola / többszörösen átalakított létesítményben kezdte meg a Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 4. szám alatt. Az épület 4 kis tanteremből és egy külön bejárattal nem rendelkező irodahelyiségből állt. Az iskola hivatalos elnevezése 1965-től Kisegítő Iskola.

„Egyre nehezebb volt tagiskolaként működtetni, így a Zala Megyei Tanács 65/1964. Eln.sz. határozatával 1964. szeptember 1.-től önálló iskolának nyilvánította. A zalaegerszegi gyógypedagógiai iskola fejlesztését a Művelődésügyi minisztérium engedélyezte. Az iskola az 1964/65-ös tanévtől kezdve 4 tanulócsoporttal működik. A zalaegerszegi Petőfi Iskola – az ott felduzzadt tanulólétszám miatt – a gyógypedagógiai iskola irányítását a továbbiakban megnyugtatóan ellátni nem tudja és egyébként is a négycsoportos gyógypedagógiai iskolák országosan is önálló gazdálkodással és igazgatással működnek. Igazgatója Dr. Szeliánszky Zoltánné lett”. /Idézet a Zalaegerszegi Általános Iskolák negyedszázados története című kiadványból/

Az első gyógypedagógiai tanári képesítéssel rendelkező nevelő, - Dr. Szeliánszky Zoltánné személyében -  1956-ban került városunkba. 1964-ig tagozatvezetőként, majd 1964-től 1986-ig a létrehozott önálló kisegítő iskola igazgatónőjeként végzett eredményes gyógypedagógiai tevékenységet.

A kezdeti szegényes tárgyi feltételek az 1967/68-as tanévtől javultak. A bútorzat, és az oktatást segítő eszközök / rádió, magnetofon / készlete is bővült, a szaklapok választéka is nőtt. A hetvenes években kezdődött a könyvtár állományának kialakulása. A Kisegítő Iskola megalakulásától számítva 13 évig működött a Pázmány Péter úti épületben.

A létszámbeli növekedés / 1976-ban 176 tanuló 25 nevelő / és az egyre nagyobb körben elfogadott gyógypedagógiai tevékenység hatására lehetőség nyílt egy új, korszerű épület megépítésére.

 

A Béke Ligeti iskola

 Az új iskola jó tárgyi feltételei indult. Az épület szép, tágas, világos. A 42660m2 kerítéssel határolt terület magába foglalja a sportpályát, a játékudvart, a betonozott kisudvart, a veteményes gyakorló kertet és magát az épületet, mely 7749 m2 és 7974 m3 légterű.

1985. I. sz. törvény lényeges változást hozott a speciális tantervű iskolák, így intézményünk életében is. Iskolatípusunk az általános iskolai rendszer szerves része lett, amely szélesítette a tanulók továbbtanulási lehetőségeit, segítette társadalmi beilleszkedésüket. Ekkor kapta iskolánk a Kisegítő Iskola elnevezés helyett a Béke Ligeti Általános iskola nevet.

1988-tól szerveztük meg az általános iskola mellett a speciális szakiskolai képzést. Kezdetben a Munkácsy Mihály Szakképző Intézettel közösen, majd 1992-től önállóan két évfolyamos szakmai képzéssel.

Iskolánk 2006. augusztus 1-től Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működik. A módszertani intézmény egyik alapvető feladata a város óvodáiban és iskoláiban a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének, oktatásának segítése, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása és szakmai szolgáltatás nyújtása.

2011-ben az Európai Unió és a Magyar Állam által, az Új Széchenyi Terv keretében nyújtott támogatásból (40 millió forint), és a Deák Ferenc Új Városépítő Program keretéből ( 20 millió forint) valósulhatott meg iskolánk akadálymentesítése.

Az évek folyamán az intézmény számos szakmai, társadalmi elismerést kapott:

  • városi elismerést 1997–ben,
  • városi elismerést a nevelőtestület 2004-ben.
  • Megyei Pedagógiai Nívódíjat 2005-ben.
  • Ferenczi György Emlékérem 2007-ben.

Az idő bizonyította, hogy ez az új, a hagyományos iskolai tevékenységre ráépülő komplex gyógypedagógiai rendszer, sikeres szakmai együttműködés kezdetét jelentette a város többségi oktatási intézményeivel és óvodáival.